SARV: geoscience data and collections

Database Schema

Explore schema:

accession
agent
agent_type
analysis
analysis_method
analysis_parameter
analysis_results
area
area_type
attachment
attachment_keyword
attachment_link
classification
collection
conop_distribution
conop_locality
conop_stratigraphy
database
dataset
dataset_analysis
dataset_author
dataset_geolocation
dataset_reference
deaccession
device
doi
doi_agent
doi_agent_type
doi_date
doi_date_type
doi_geolocation
doi_publisher
doi_related_identifier
doi_related_identifier_type
doi_relation_type
doi_resource_type
drillcore
drillcore_box
drillcore_study
imageset
journal
keyword
keyword_category
keyword_relation
keyword_relation_type
lab
lab_instrument
library
library_agent
library_reference
list_asustusyksus
list_attachment_type
list_classification_rank
list_collection_type
list_coordinate_method
list_coordinate_precision
list_country
list_drillcore_storage
list_element
list_history_type
list_identification_type
list_image_type
list_image_category
list_language
list_licence
list_loan_delivery_method
list_loan_type
list_locality_extent
list_locality_reference_type
list_locality_type
list_maakond
list_mime_type
list_palaeontology_method
list_reference_type
list_sample_purpose
list_specimen_kind
list_specimen_original_status
list_specimen_presence
list_specimen_status
list_specimen_type
list_specimen_subtype
list_stratigraphy_rank
list_stratigraphy_scope
list_stratigraphy_status
list_stratigraphy_type
list_stratotype_type
list_unit
list_vald
list_visibility
loan
loan_specimen
loan_sample
locality
locality_description
locality_reference
locality_stratigraphy
locality_summary
locality_synonym
location
log
preparation
project
project_agent
project_site
project_type
reference
reference_keyword
rock
rock_classification
rock_element
rock_image
rock_locality
rock_mineral
rock_mineral_type
rock_property
rock_property_type
rock_rank
rock_reference
rock_synonym
rock_tree
rock_type
sample
sample_reference
sample_series
sample_series_reference
selection
selection_series
site
site_groundwater
site_type
soil_horizon
soil_site
specimen
specimen_description
specimen_history
specimen_identification
specimen_identification_geology
specimen_image
specimen_location
specimen_reference
specimen_union
stratigraphy
stratigraphy_reference
stratigraphy_stratotype
stratigraphy_synonym
taxon
taxon_common_name
taxon_description
taxon_image
taxon_list
taxon_occurrence
taxon_opinion
taxon_opinion_type
taxon_page
taxon_rank
taxon_search
taxon_simple_search
taxon_synonym
taxon_type_specimen
taxon_type_type
visit
web_counter
web_news

SAMPLE_SERIES

Contents: prooviseeria

Description: Tabel SAMPLE_SERIES sisaldab andmeid prooviseeriate st. teatud ühiseid tunnuseid omavate proovide hulkade kohta. Lihtsustab hiljem proovide sisestamist, sest iga proovi puhul tuleb siis sisestada ainult sügavused ja stratigraafia. Samuti kaob siis vajadus teatud seeriat puudutvat infot (näit. null-tase) pidevalt korrata.

Referencing tables: agent | attachment_link | database | locality | sample | sample_series_reference | stratigraphy |


Field Data type Description Referenced table
name varchar seeria nimi
sampling_purpose varchar proovimise eesmärk
sample_count int proovide arv
sample_numbers varchar
number_prefix varchar
number_start int
locality int locality
locality_free varchar
zero_level varchar
depth_top double
depth_base double
stratigraphy_base int stratigraphy
stratigraphy_top int stratigraphy
stratigraphy_base_free varchar
stratigraphy_top_free varchar
agent_collected int agent
date_collected date
date_collected_free varchar
location varchar
remarks text
owner int agent
public int
is_private tinyint
user_added varchar
date_added datetime
user_changed varchar
date_changed datetime
database int database
id int(auto increment)