SARV: geoscience data and collections

Database Schema

Explore schema:

accession
agent
agent_type
analysis
analysis_method
analysis_parameter
analysis_results
area
area_type
attachment
attachment_keyword
attachment_link
classification
collection
conop_distribution
conop_locality
conop_stratigraphy
database
dataset
dataset_analysis
dataset_author
dataset_geolocation
dataset_reference
deaccession
device
doi
doi_agent
doi_agent_type
doi_date
doi_date_type
doi_geolocation
doi_publisher
doi_related_identifier
doi_related_identifier_type
doi_relation_type
doi_resource_type
drillcore
drillcore_box
drillcore_study
imageset
journal
keyword
keyword_category
keyword_relation
keyword_relation_type
lab
lab_instrument
library
library_agent
library_reference
list_asustusyksus
list_attachment_type
list_classification_rank
list_collection_type
list_coordinate_method
list_coordinate_precision
list_country
list_drillcore_storage
list_element
list_history_type
list_identification_type
list_image_type
list_image_category
list_language
list_licence
list_loan_delivery_method
list_loan_type
list_locality_extent
list_locality_reference_type
list_locality_type
list_maakond
list_mime_type
list_palaeontology_method
list_reference_type
list_sample_purpose
list_specimen_kind
list_specimen_original_status
list_specimen_presence
list_specimen_status
list_specimen_type
list_specimen_subtype
list_stratigraphy_rank
list_stratigraphy_scope
list_stratigraphy_status
list_stratigraphy_type
list_stratotype_type
list_unit
list_vald
list_visibility
loan
loan_specimen
loan_sample
locality
locality_description
locality_reference
locality_stratigraphy
locality_summary
locality_synonym
location
log
preparation
project
project_agent
project_site
project_type
reference
reference_keyword
rock
rock_classification
rock_element
rock_image
rock_locality
rock_mineral
rock_mineral_type
rock_property
rock_property_type
rock_rank
rock_reference
rock_synonym
rock_tree
rock_type
sample
sample_reference
sample_series
sample_series_reference
selection
selection_series
site
site_groundwater
site_type
soil_horizon
soil_site
specimen
specimen_description
specimen_history
specimen_identification
specimen_identification_geology
specimen_image
specimen_location
specimen_reference
specimen_union
stratigraphy
stratigraphy_reference
stratigraphy_stratotype
stratigraphy_synonym
taxon
taxon_common_name
taxon_description
taxon_image
taxon_list
taxon_occurrence
taxon_opinion
taxon_opinion_type
taxon_page
taxon_rank
taxon_search
taxon_simple_search
taxon_synonym
taxon_type_specimen
taxon_type_type
visit
web_counter
web_news

SPECIMEN_IMAGE

Contents: objekti illustratsioonide info

Description: tabelis talletatakse konkreetsele eksemplari fotode ja joonistega kaasnev lisainfo, vaated, suurendused, fotografeerimise aeg jne.

Referencing tables: agent | database | device | list_image_type | list_licence | specimen |


Field Data type Description Referenced table
specimen int objekti unikaalne id specimen
image varchar faili nimi fotosid jm illustratsioonid. faili nimi tuletatakse eksemplari numbrist millele järgneb alakriips ('_') ning selle objekti kõigi fotode jooksev numeratsioon alates ühest. Formaat võib olla .tif, .jpg, .png, .gif. Kõiki fotosid säilitatakse kolmes (erijuhul kahes) eksemplaris: 1) esialgne fail, kõige kvaliteetsem ja suurem, kasutamiseks väljatrükkidel; võib ka puududa kui algmaterjali resolutsioon ei ole suurem kui 1024x768 pikselit, faili formaat ei ole piiratud (soovitavalt .tif), asukoht kataloogis ../source/ 2) suur pilt vaatamiseks ekraanil (resolutsioon kuni 1024x768 pikselit). 3) väike eelvaade (max 360x270 pikselit), peab lema samas formaadis kui 2) asukoht kataloogis ../preview/
type int illustratsiooni tüüp (pilt skaneeritud, film skaneeritud, digipilt jne) list_image_type
agent int illustratsiooni autor agent
date date illustratsiooni aeg näit. fotografeerimise aeg
date_taken_free varchar
date_digitised date
date_digitised_free varchar
agent_digitised int agent
magnification int suurendus lähtub ekraani resolutsioonist 72dpi
scalebar varchar
camera varchar
device_id int device
view varchar vaate kirjeldus
description text
description_en text
location varchar originaali (negatiivi jms) asukoht
remarks text illustratsiooniga seonduv lisainfo
remarks_en text
tags varchar
stars int
public int
copyright_agent int agent
licence int list_licence
user_added varchar User who first saved record
date_added datetime Timestamp when record was created
user_changed varchar User who last saved record
date_changed datetime
id int(auto increment) Automatically generated unique sequential primary key (record ID)
image_url varchar
database int database
uuid varchar
uuid_filename varchar